Ochrona przed ogniem przez 120 minut!


Dzięki ciągłemu udoskonalaniu swoich produktów, naukowcy  VMP opracowali i wprowadzili na rynek jedyny w swoim rodzaju system antykorozyjny i ogniochronny Plamcor-2.

Plamcor-2 ze względu na wysokie właściwości technologiczne opóźnia nagrzewanie metalu poprzez pęcznienie farby, która izoluje metal od nagrzewania. Jest  prosty w użyciu, a co za tym idzie zmniejsza koszty pracy. Nadaje się do eksploatacji we wszystkich strefach klimatycznych, jest kompatybilny z dużą liczbą gruntów i ma wysokie właściwości dekoracyjne. Jest wydajny  oraz zapewnia długą ochronę przed ogniem i wysokimi temperaturami.

Metale narażone na działanie wysokich temperatur po pokryciu Plamcor-2 są chronione przed przegrzaniem. Dzięki zastosowaniu tego pokrycia, metal zostaje chroniony przed temperaturą i mamy dodatkowe 120 minut, które daja nam czas na ewakuację ludzi i ugaszenie pożaru przed uszkodzeniem konstrukcji.

              1 1                                                                 2 

            1-Metal                                                                                                   1-Metal
            2-Grunt z „zimnego cynku”                                                                     2-Pianokos powstały w wyniku 
            3-Farba „Plamcor-2”                                                                               oddziaływania ognia przez 2godziny. 
            4-Wykonczeniowa
            warstwa dekoracyjna.

 

                                                   

    Przekrój powstałego piano koksu.

 pianokoks

Zimne cynki stanowią gwarancję dla zabezpieczeń ogniowych.

 

Zazwyczaj konstrukcje metalowe zabezpieczane farbami ognioochronnymi zabezpiecza się słabej jakości gruntami antykorozyjnymi uważając, że farba ognioochronna ochroni nie tylko przed ogniem, ale zabezpieczy metal przed korozją. Na tanich gruntach niskiej jakości często przed nałożeniem występuje rdza z powodu krótkiej trwałości i długich procesów budowania. Uważa się, że skoro pokryje się rdzę ognioochronną farbą rozwiążemy problem antykorozji. Jest to sprzeczne z warunkami procesu technologicznego gdyż rdza zmniejsza odporność ognioochronną. Należy również wziąć pod uwagę, że powstające coraz to nowsze technologie wydłużają żywotność farb ognioochronnych, w związku z czym dobór gruntów powinien być dostosowany do okresu trwałości farby ogniowej. Nie dotrzymanie okresu trwałości zabezpieczenia antykorozyjnego metalu, które powoduje obniżenie trwałości powłoki ognioochronnej  jest naruszeniem przepisów przeciwpożarowych przez wykonawców. Być może nie zdają oni sobie sprawy, że w przypadku przedostania się rdzy na powierzchnię farby ognioochronnej następuje utrata szczelności powłoki, gdyż w miejscach rdzy metal nie jest już chroniony i podczas pożaru nagrzewa się tak jak inne metale niechronione. Wówczas zastosowanie farby ochronnej nie chroni życia ludzi i mienia zgodnie z przepisami p.poż, które przewidują taką ochronę.

 

Żeby temu zapobiec proponujemy zastosowanie nowych technologii z zimnych cynków, którymi można zabezpieczyć podłoże przed korozją na dowolną ilość lat. Stosując nanotechnologiczny cynk mamy gwarancję sprostania rosnącym wymaganiom i w ten sposób unikniemy surowych sankcji administracyjnych za naruszenie przepisów przeciwpożarowych. Choć każdy z nas wie, że nie jest problemem dojść do prawdy jaka przyczyna spowodowała przegrzanie konstrukcji podczas pożaru, zwykle lekceważymy  problem antykorozji nie zdając sobie do końca sprawy z konsekwencji, kosztów i dotkliwych kar po pożarze.  

 

Chcąc być pewnym maksymalizacji długoterminowego i kompleksowego sytemu, który chroni przed korozją i ogniem, w Rosji stosuje się systemy z powłok zimnego cynku jako podkład, potem ogniochronne pęczniejące farby i wykończenia ochronne czyli kolorowe dekoracyjne emalie. Ze względu na swoją szczelność nanocynkowych powłok z zimnych cynków powłoki stosowane jako grunty do ochrony stali gwarantują nam uniknięcie podpowłokowej korozji. Wówczas ognioodporne farby, zapewniają niezawodną ochronę konstrukcji stalowych przed przegrzaniem podczas pożaru, a warstwę wykończeniowa stanowi emalia dekoracyjna, która jednocześnie chroni przed wpływem warunków klimatycznych.

VMP zabezpieczyło tym systemem m.in. ponad 3,5 mln m2 powierzchni w Vankorskim złożu ropy i gazu w rejonie Krasnojarska.

Antykorozja

Budowa dróg

Kontakt