Zimne cynkowanie tańsze niż myślisz.

Nowe technologie maja zadanie omijać trudności zmniejszać koszty i zwiększać zyski, skracać do minimum czas i szkolenia kadry, nie wymagaja nowego parku maszynowego,
adaptacji  hal montażowych czy warsztatów. Przyjrzyjmy się bliżej najnowszej technologii  nakładania cynków na zimno do której zachęcamy każdego kto chce zyskać na trwałości estetyce i kosztach.

 

koszty

Dotychczasowe znane metody cynkowania to cynkowanie ogniowe, które wymaga specjalistycznych pomieszczeń i wanien, 
w których po rozgrzaniu cynku do 450°C zanurza się elementy i w ten sposób po wykonaniu dodatkowych zabiegów nakłada się ogniowo cynk. Jego największa wada to gabaryty i brak możliwości nakładania cynku na dużych elementach oraz w terenie. Drugim znanym i praktykowanym sposobem jest metalizacja. Technologię metalizacji natryskowej stosuje się w przypadku, gdy gabaryty konstrukcji przekraczają wymiarowo możliwości zastosowania metalizacji metodą zanurzeniową (np. cynkowanie ogniowe). Ta metoda również posiada ograniczenia, musi być stosowana w temperaturze min.+10°C i wilgotności nie większej jak 60%. Ponadto metalizacja nie jest dostatecznie szczelna należy ja dodatkowo uszczelniać. Zimne cynkowanie to obecnie najnowsza i najmniej skomplikowana ze wszystkich dotychczasowych metod zwana technologia nakładania cynku na zimno. Cynkowanie odbywa się za pomoca natrysku lub tradycyjnych metod malarskich jak pokrywanie wałkiem lub pędzlem. Nie wymaga dodatkowych szkoleń i żadnych kursów, bo każdy potrafi posługiwać się pędzlem lub wałkiem. Powyższy fakt sprawia również, że nie musimy inwestować w park maszynowy. Już od kilku złotych w przypadku pędzla czy wałka możemy rozpoczać cynkowanie metali.

Kolejnym aspektem finansowym przemawiającym na korzyść zimnego cynku jest to, że ponosimy jedynie realne koszty cynku, który spoczywa na powierzchni konstrukcji, nie zaś jak w przypadku ocynku ogniowego gdzie płacimy za wagę elementu. Dla przykładu poniżej zamieszczamy tabelę która obrazuje jak zmienia się koszt ocynku wraz z waga elementu. 

tabela kosztw
*Do powyższych obliczeń przyjęto wagę i powierzchnie dwuteownika IPE200.
Założono koszt goracego cynku na poziomie 1zł za 1kg konstrukcji.

Jednak sama powłoka cynkowa to niepełny koszt jaki ponosimy, warto zauważyć że element ocynkowany na zimno nie musi być nigdzie transportowany, uszczelniany lub przechodzić dodatkowe zabiegi, by nałożyć na niego kolor. Czas wykonania powłoki jest nieporównywalnie szybszy od mealizacji. 20 m na godz. metalizacja, minimum 100 m na godz. nakladanie natryskowe zimnego cynku. Fakt, że zimny cynk osiaga pyłosuchość już po 15-20min sprawia, że nawet bardzo duże 
i skomplikowane elementy jesteśmy w stanie ocynkować na zimno, w bardzo krótkim czasie. Wynika to  z zasad działania nanotechnologii, na bazie której jest zrobiony zimny cynk. Metal, który stanowi katodę przyciaga do siebie anodowe czasteczki zimnego cynku i po wspólnym polaczeniu powstaje specyficzna energia uruchomiajaca w ruch nanoczostki, które wprawione w ruch szybko przenikaja w kazda pore metalu pozwlajac szybko odparowywac roztworowi w którym znajdowal się zimny cynk i pozostawić na powierzchni metalu sam, niezwykle szczelny i odporny cynk.    

Antykorozja

Budowa dróg

Kontakt