Przemysł budowniczy

Antykorozja w budownictwie jest niezbędnym elementem ochrony i renowacji. Najprostszym sposobem jest zastosowanie farb antykorozyjnych.

Przemysł kolejowy

Dla długoterminowej ochrony przed korozją obiektów i taboru kolei na VMP zostały opracowane kompleksowe systemy powłok ochronnych na podstawie materiałów o wysokiej zawartości cynku.

Przemysł portowy i hydrotechniczny

Portowe i inne budowle hydrotechniczne narażone są na intensywne oddziaływanie różnych środowisk korozyjnych:

Przemysł naftowo - gazowy

Ciężkie warunki eksploatacji konstrukcji metalowych oraz zwiększone wymagania dotyczące ich stanu technicznego określają niezbędność stosowania środka do ochrony przed korozją.

Przemysł chemiczny

Wiele zakładów chemicznych boryka się z ochroną obiektów przed korozją. Powodem istniejącego problemu jest nie zawsze trafnie dobrany materiał wg  środowiska  eksploatacyjnego oraz zmienne klimaty, w których te zakłady się znajdują. 

Przemysł energetyczny

Wysoka wytrzymałość na korozję i trwałość metalowych konstrukcji wsporczych linii energetycznych wysokiego napięcia oraz rozdzielni podstacji trakcyjnych jest jednym z warunków ciągłego zasilania energią elektryczną.

Przemysł górniczo - hutniczy

Konstrukcje i sprzęt górniczo-hutniczego kompleksu użytkowany w środowiskach silnie agresywnych pod wpływem:

Mosty

Głównym i najbardziej niezawodnym sposobem ochrony przed korozją jest cynkowanie.

Zimne cynkowanie

W 1980 roku w VMP powstała nowa metoda nakładania cynku na chłodno, zwanego „zimnym cynkiem”.

Ognioodporność

Wrażliwość metali na działanie wysokich temperatur przy pożarze wymaga ich odpowiedniego zabezpieczenia.

Proszki metali

Nikt na świecie nie posiada takich technologii i wyposażenia do produkcji  wysoko-dyspresyjnych nano proszków z ciężkich kolorowych metali i stopów jak Rosyjski VMP Jekaterynburg.

Instrukcje

Kluczem do odpowiedniego wykorzystania systemów antykorozyjnych, jest znajomość i stosowanie się do zasad obchodzenia z nimi.

Antykorozja

Budowa dróg

Kontakt