Przemysł kolejowy

Dla długoterminowej ochrony przed korozją obiektów i taboru kolei na VMP zostały opracowane kompleksowe systemy powłok ochronnych na podstawie materiałów o wysokiej zawartości cynku.

Zalecenia te odnoszą się do:-konstrukcji metalowych mostów kolejowych;
-urządzeń kontaktowych sieci elektrycznych;
-taboru kolejoweg.

Katalog: 

 Google Play Books icon min

pdf ico min

 


 Zalecane systemy powłok dla:
 

pdf ico min

 
  Konstrukcji metalowych w kolejnictwie.  

 


 Produkty:

pdf ico min

pdf ico min

pdf ico min

Zinotan Polyton-UR Polyton-UR(UV)

pdf ico min

pdf ico min

  pdf ico min

Zinol Isolep-Mastic  Alpol 
pdf ico min pdf ico min pdf ico min
Zfes Zinep Zinol-SV

Antykorozja

Budowa dróg

Kontakt