Mosty

Głównym i najbardziej niezawodnym sposobem ochrony przed korozją jest cynkowanie.

VMP zaleca stosować "zimne" cynkowanie bogatymi w cynk kompozycjami.Natomiast najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem ochrony betonu i konstrukcji betonowych jest stosowanie materiałów powłokowych.Są one używane do ochrony obiektów będących na świeżym powietrzu,narażonych na działanie agresywnych gazów, jak również mających kontakt ze stałymi i ciekłymi środkami agresywnymi.Korzyści stosowania powłok do ochrony betonu:
- izolują powierzchnie betonowych i żelbetowych konstrukcji przed wilgocią i korozją co znacznie spowalnia lub uniemożliwia proces korozji zbrojenia i niszczenia warstwy ochronnej betonu;- zwiększają wodoodporność i mrozoodporność betonu.

Katalog:   Google Play Books icon min pdf ico min

 Zalecane systemy powłok dla:

 pdf ico min

 pdf ico min

pdf ico min 

Budowy mostów Ochrony betonu i żelbetonu  Rekomendacja Techniczna IBDiM
pdf ico min    
Aprobata Techniczna IBDiM    

Produkty:

 pdf ico min 

 pdf ico min

pdf ico min

Zinotan   Polyton-UR  Polyton-UR(UV)
pdf ico min pdf ico min pdf ico min  
Zinol     Ferrotan-Pro Alumotan 
pdf ico min pdf ico min pdf ico min
Zfes Zinep Isolep-mio
pdf ico min    
Ferrotan    

Antykorozja

Budowa dróg

Kontakt