Przemysł portowy i hydrotechniczny

Portowe i inne budowle hydrotechniczne narażone są na intensywne oddziaływanie różnych środowisk korozyjnych:


- morska i słodka woda;
- atmosferyczne czynniki klimatyczne;
- emisje przemysłowe.

OBIEKTY PORTOWE I BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

Opracowane przez VMP złożone systemy powłokowe na bazie materiałów o wysokiej zawartości cynku spełniają podwyższone wymagania dotyczące niezawodności powłok antykorozyjnych i budowli portowych i hydrotechnicznych oraz zapewniają ich długoterminową ochronę. Niezawodność i długotrwałość powłok jest zapewniona przez:

- kombinacja warstw o różnych mechanizmach ochrony: katodowej (protektorowej) i bariery; 
- stosowanie materiałów malarskich w oparciu o wysoce efektywne poliuretanowe i epoksydowe materiały tworzące błonkę;

- stosowanie wysoce efektywnych pigmentów antykorozyjnych – łuski żelaza;

- wysoka odporność zalecanych materiałów malarskich w warunkach atmosferycznych, w środowiskach wodnych, w ropie naftowej i produktach naftowych;

- wysoka kompatybilność materiałów.

Układy powlekające przeznaczone do ochrony:
- ściany szpuntowe do cumowania;
- estakady dojazdowe oraz estakady do załadunku ropy;
- konstrukcje metalowe kanałów do przejścia statków oraz wyposażenia do podnoszenia statków;
- konstrukcje metalowe i wyposażenie elektrowni wodnych;
- konstrukcje znajdujące się na brzegu i konstrukcje przybrzeżne dla różnych celów (suwnice portowe i pływające, pontony, rurociągi, budynki, schody, przejścia i ogrodzenia).

Wysoka zdolność ochronna systemów powłokowych potwierdza się wynikami badań: 
- w atmosferze - CNIIPSK im. Melnikova, CNIIS m. Moskwa, NII LKP (m. Hotkovo) IPEE PAN im. Severtsova i rosyjsko-wietnamski Centrum Badań i

Technologii; 
- w ropie naftowej i ropo produktach – VNIIST m. Moskwa, IPTER m. Ufa, Giprotiumeńneftegaz, m. Tiumeń, VNIIGAS, a także NIIŻB m. Moskwa.

Materiał zalecany do stosowania przez Gosstroj Rosji (w dodatku do SNIP 2.03.11-85), wprowadzone w GM RD-01-02 Trustu Gidromontaż wraz z Załącznikiem, posiadają wnioski sanitarno-epidemiologiczne.

Typowe systemy powłok dla ochrony obiektów portowych i budowli hydrotechnicznych.

Warunki eksploatacji konstrukcji

System powłokowy

Łączna grubość pokrycia, μm

Okres trwałości, lat

Podkład o wysokiej zawartości cynku,(ilość warstw)

grubość, μm

Warstwy nawierzchniowe, (ilość warstw) grubość, μm

1. Ochrona morskich obiektów portowych i budowli hydrotechnicznych*

1.1. Atmosfera morska (C5 M wg ISO 12944-5 lub OM 1 wg GOST 15150) – wilgotna atmosfera morska, promieniowanie UV.

ZINOTAN (1warstwa)

80-100

POLYTON-UR (3warstwy)

160-180 POLYTON-UR(UV)

(1 warstwa)

50-70

300-320

Ponad 15

ZINEP

(1 warstwa)

40-60

ISOLEP-mastic

(1 warstwa)

160-180

POLYTON-UR(UV)

(1 warstwa)

50-70

300-320

Ponad 15

1.2. Atmosfera morska (linia brzegowa) (C 5 M wg ISO 12944-5 lub OM 1 wg 
GOST 15150) - wilgotna morska atmosfera, rozpryski wody morskiej , promieniowanie UV.

ZINOTAN (1warstwa)

80-100

FERROTAN

(3 warstwy)

220-260

POLYTON-UR(UV)

(1 warstwa)

50-70

380-400

Ponad 15

FERROTAN

(1 warstwa)

80-100

POLYTON-UR(UV)

(1 warstwa)

50-70

240-260

10-15

ZINEP

(1 warstwa)

40-60

ISOLEP-mio**

(3 warstwy)

260-280

POLYTON-UR(UV)

(1 warstwa)

50-70

380-400

Ponad 15

ISOLEP-mio**

(2 warstwy)

140-160

POLYTON-UR(UV)

(1 warstwa)

50-70

240-260

10-15

1.3. Strefa poziomu zmiennego (Im 2 wg ISO 12944-5 lub 4/2 zgodnie z GOST 9.032)

ZINOTAN

(2 warstwy)

150-160

FERROTAN

(3 warstwy)

260-280

POLYTON-UR(UV)

(1 warstwa)

50-70

450-470

Nie mniej 10

1.4. Strefa całkowitego zanurzenia (Im 2 wg ISO 12944-5 lub 4/2 zgodnie z GOST 9.032)

ZINOTAN

(2 warstwy)

150-160

FERROTAN

(3 warstwy)

260-280

410-430

Nie mniej 10

2. Ochrona rzecznych obiektów portowych i budowli hydrotechnicznych*

2.1. Atmosfera (C3 wg ISO 12944-5 lub UHL 1 wg GOST 15150) – wilgotna atmosfera, promieniowanie UV.

ZINOTAN (1warstwa)

80-100

POLYTON-UR (1warstwa)

46-60

POLYTON-UR(UV)

(1 warstwa)

50-70

190-210

Ponad 15

FERROTAN

(1 warstwa)

80-100

POLYTON-UR(UV)

(1 warstwa)

50-70

220-240

Ponad 15

ZINEP

(1 warstwa)

40-60

ISOLEP-mio

(1 warstwa)

80-90

POLYTON-UR(UV)

(1 warstwa)

50-70

220-240

Ponad 15

2.2. Atmosfera (linia brzegowa) (C 3 wg ISO 12944-5 lub

UHL 1 wg 
GOST 15150) – wilgotna atmosfera, rozpryski wody słodkiej, promieniowanie UV.

ZINOTAN (1warstwa)

80-100

FERROTAN

(2 warstwy)

180-200

POLYTON-UR(UV)

(1 warstwa)

50-70

320-340

Ponad 15

2.3. Strefa poziomu zmiennego (Im 1 wg ISO 12944-5 lub 4/1 zgodnie z GOST 9.032)

ZINOTAN

(2 warstwy)

150-160

FERROTAN

(3 warstwy)

220-240

POLYTON-UR(UV)

(1 warstwa)

50-70

420-440

Nie mniej 10

2.4. Strefa całkowitego zanurzenia (Im 1 wg ISO 12944-5 lub 4/1 zgodnie z GOST 9.032)

ZINOTAN (1warstwa)

80-100

FERROTAN

(3 warstwy)

280-300

360-400

Nie mniej 10

* Wybór systemu powłok, w tym marki materiału malarskiego, ilości warstw i całkowitej grubości powłoki przeprowadza się z uwzględnieniem wszystkich wyjątkowych szczegółów aplikacji oraz warunków klimatycznych, w tym rodzaj wody (morska lub słodka). W celu optymalnego wyboru należy skonsultować się ze specjalistami VMP.

* Lub stosowanie emalii ISOLEP-mastic z przestrzeganiem grubości powłoki (z mniejszą liczbą warstw).

Doświadczenie w stosowaniu powłok VMP: 
- druga linia kanału do przejścia statków Kochetovskiej hydro budowli na rzece Don; 
- nabrzeże do przeładunku lasu portu Noworosyjsk; 
- nabrzeże obwodnicy statków na rzece Irtysz; 
- nabrzeże portu na rzece Ob, m. Surgut; 
- slip stoczniowy do naprawy i budowy statków na rzece Lena, Żatajsk, Jakucja; 
- sprzęt hydromechaniczny elektrowni wodnej na rzece Szykapa, Angola; 
- zawory hydrauliczne elektrowni wodnej, m. Nowosybirsk; 
- wodociągi ciśnieniowe Buhtarmińskiej elektrowni wodnej i inne.

Antykorozja

Budowa dróg

Kontakt