Instrukcje

Kluczem do odpowiedniego wykorzystania systemów antykorozyjnych, jest znajomość i stosowanie się do zasad obchodzenia z nimi.

Nawet najlepsze środki antykorozyjne wymagaja odpowiedniego obchodzenia się z nimi oraz przestrzeganiu zasad takich jak: odpowiednie przygotowanie podłoża; używania odpowiednich narzędzi oraz wiedzy na temat praktycznego stosowania.
Przy znajomości i zachowaniu tych zasad wraz z nanotechnologicznymi systemami uzyskamy niespotykane dotad właściwości.

 

   
   
   

Przygotowanie powierzchni

Nanoszenie na powierzchnię

Zasady postępowania z materiałami

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                      

Antykorozja

Budowa dróg

Kontakt